Використовуйте цей формат для експорту даних до документу XML. Експорт робиться движком Database Tour з безпосереднім доступом до файлу, тому є досить швидким.

Зауваження: У випадку використання схеми XSL на додачу до основного файлу буде створено файл з такою ж назвою, але з розширенням .xsl, при цьому наявний файл .xsl буде перезаписано.

Ви можете експортувати дані до формату XML або з інтерфейсу Database Tour, або з командного рядка.

При експортуванні з інтерфейсу перемкніться на закладку XML діалогу Експорт. Якщо ця закладка не видима, клікніть кнопку Вибрані формати експорту у правому верхньому кутку вікна і впевніться, що відповідний формат вибрано.

Експортування даних до формату XML

Специфічні для даного формату опції

Файл - при експорті даних з однієї таблиці або запиту SQL вкажіть назву файлу, до якого експортувати дані. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.
Тека - при експорті даних групи таблиць (багатотабличний експорт) вкажіть теку, до якої будуть експортуватися дані. Кожна таблиця буде експортуватися до окремого файлу вказаної теки; назви файлів можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.

Schema - вкажіть схему XML

ADO

Дані експортуються з використанням схеми, сумісної з ADO. Такі цільові файли .xml потім можуть бути відкриті з використанням інтерфейсу ADO як звичайні таблиці.

Standard

Дані експортуються з використанням стандартної схеми XML з тегом метаданих, який містить опис полів.

Simple

Дані експортуються з використанням простої схеми XML Database Tour.

XSL

Дані експортуються з використанням схеми XSL, яка зберігається в окремий файл з розширенням .XSL.

Кодування - вкажіть кодування XML
BOM - вкажіть, чи включати BOM (byte order mark) для кодування Unicode.
Атрибут CDATA для текстових даних - вкажіть, чи використовувати атрибут CDATA для текстових даних (тільки схема Simple). Цей атрибут застосовується для запобігання парсингу даних (наприклад, якщо в текстових даних містяться символи чи ключові слова формату XML).
Включати мемо-поля - вкажіть, чи включати вміст полів типу MEMO при експорті; при виключеній опції замість вмісту поля буде використовуватися константа, що описує тип поля.
Обрізати кінцеві пробіли - вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при експорті. Має значення лише для даних з полів типу varchar або char. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити об'єм експортованих даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.
Розрив рядка - вкажіть вид розриву рядка; якщо вкажете Windows, то кожен рядок файлу буде завершуватися символом переводу каретки та символом нового рядка (CR+LF); якщо вкажете Mac - завершувати рядок буде символ переводу каретки (CR); інакше буде задіяно стиль Unix (LF).

Режим експорту

Вкажіть режим експорту:

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

APPEND

Записи додаються до цільового об'єкта, наявні записи залишаються. Якщо цільовий об'єкт не існує, він створюється. Допустимо лише для схем Standard або Simple.

Примітки
Формат та структура полів повинні бути сумісні з наявним цільовим об'єктом.

Зауваження: Для багатотабличного експорту значення може бути перевизначено для кожної окремої таблиці у відповідностях таблиць.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортуються всі записи
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього.

Обмежити кількість записів до - вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Діпазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем).
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка.
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки.

Інші опції

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE. Ця опція недоступна при експортуванні даних до буферу обміну.

Див. також

Параметри запуску Database Tour

Відповідності таблиць і полів