Документація Database Tour Зміст Індекс

Файл відповідностей таблиць

 

Файли відповідностей таблиць містять відповідності таблиць джерело-ціль для багатотабличних операцій експорту. Використовуйте файли відповідності таблиць при необхідності вжити одні і ті ж самі відповідності таблиць більше одного разу.

Підтримуються два типи форматів файлів відповідності таблиць: XML (рекомендований) та текст.

Формат XML

Даний формат є гнучким і розширюваним, тому рекомендується до використання скрізь, де можливо. Кожна відповідність повинна містити атрибути джерела із вказаним TableName (назва таблиці) та атрибути цілі зі змінним набором атрибутів.

Атрибути джерела

TableName

Вказує таблицю джерела.

Атрибути цілі

TableName

Для цільового формату База даних вказує назву таблиці, до якої будуть експортуватися дані. Для цільового формату SQL вказує назву таблиці, що буде використовуватися в згенерованих командах SQL.

Цільові формати: База даних, SQL

FileName

Назва файлу, до якого будуть експортуватися дані.

Цільові формати: Всі, крім База даних

RecordLogFileName

Назва файлу, до якого буде записуватися журнал експортованих записів.

Цільові формати: Всі

BadRecordLogFileName

Назва файлу, до якого буде записуватися журнал помилкових записів.

Цільові формати: Всі

HtmlDocTitle

Текст, що буде розміщено в тегу Title документа HTML.

Цільові формати: HTML

HtmlTableId

Текст, що буде розміщено в атрибуті id тегу Table документа HTML.

Цільові формати: HTML

TableTitle

Текст, що буде розміщено над табличними даними в цільовому документі.

Цільові формати: HTML, RTF, Excel (XLSX), Excel (на основі XML)

HtmlStepNo

Поточний крок експорту.

Цільові формати: HTML

SheetName

Назва аркушу, на який слід записувати табличні дані.

Цільові формати: Excel (XLSX)

Відповідності полів

Опціональні відповідності полів джерело-ціль. Якщо опущено, відповідності полів будуються автоматично, виходячи зі структури полів таблиці-джерела та таблиці цілі (якщо остання існує).

Такі файли можуть бути створені або в діалозі Експорту на кроці Відповідність таблиць, або вручну з використанням текстового редактора. При створенні файлів вручну майте на увазі, що вони повинні відповідати стандартам XML та містити (при потребі) маркер порядку байтів (BOM) на початку.

Приклад формату XML

Приклад файлу відповідності таблиць:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<-- Source-to-Target table mappings for Orders database -->
<TableMappings>
  <Items>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>customer.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>customer.html</FileName>
        <TableTitle>Customers</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>customers</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>customer</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>1</HtmlStepNo>
      </Target>
      <FieldMappings>
        <Items>
          <FieldMapping>
            <Source>
              <FieldName>CustId</FieldName>
            </Source>
            <Target>
              <FieldName>Customer Id</FieldName>
            </Target>
          </FieldMapping>
          <FieldMapping>
            <Source>
              <FieldName>CustName</FieldName>
            </Source>
            <Target>
              <FieldName>Customer Name</FieldName>
            </Target>
          </FieldMapping>
        </Items>
      </FieldMappings>
    </TableMapping>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>order.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>order.html</FileName>
        <TableTitle>Orders</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>orders</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>order</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>2</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>payment.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>payment.html</FileName>
        <TableTitle>Payments</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>payments</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>payment</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>3</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
  </Items>
</TableMappings>

Текстовий формат

Такі файли складаються з пар НазваТаблиціДжерела = НазваТаблиціАбоФайлуЦілі, одна відповідність на рядок. Рекомендується, щоб назви таблиць не містили знаку рівності. Рядки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті рядки.

Такі файли можуть мати будь-яке розширення, їх можна створювати у будь-якому текстовому редакторі. При створенні файлів майте на увазі, що вони повинні відповідати стандартам XML та містити (при потребі) маркер порядку байтів (BOM) на початку.

Приклад текстового формату

Приклад файлу відповідностей таблиць у текстовому форматі:

;Source-to-Target table mappings for Orders database
Customer=Customer.htm
Order=Order.htm
Payment=Payment.htm