Документація Database Tour Зміст Індекс

Файл відповідностей таблиць

 

Файли відповідностей таблиць містять відповідності таблиць джерело-ціль для багатотабличних операцій експорту. Використовуйте файли відповідності таблиць при необхідності вжити одні і ті ж самі відповідності таблиць більше одного разу.

Підтримуються два типи форматів файлів відповідності таблиць: XML (рекомендований) та текст.

Формат XML

Даний формат є гнучким і розширюваним, тому рекомендується до використання скрізь, де можливо. Кожна відповідність повинна містити атрибути джерела із вказаним TableName (назва таблиці) та атрибути цілі зі змінним набором атрибутів:

Джерело

TableName

Вказує таблицю джерела.

Ціль

TableName

Для цільового формату База даних вказує назву таблиці, до якої будуть експортуватися дані. Для цільового формату SQL вказує назву таблиці, що буде використовуватися в згенерованих командах SQL.

Цільові формати: База даних, SQL

FileName

Назва файлу, до якого будуть експортуватися дані.

Цільові формати: Всі, крім База даних

RecordLogFileName

Назва файлу, до якого буде записуватися журнал експортованих записів.

Цільові формати: Всі

BadRecordLogFileName

Назва файлу, до якого буде записуватися журнал помилкових записів.

Цільові формати: Всі

HtmlDocTitle

Текст, що буде розміщено в тегу Title документа HTML.

Цільові формати: HTML

HtmlTableId

Текст, що буде розміщено в атрибуті id тегу Table документа HTML.

Цільові формати: HTML

TableTitle

Текст, що буде розміщено над табличними даними в цільовому документі.

Цільові формати: HTML, RTF, Excel (XLSX), Excel (на основі XML)

HtmlStepNo

Поточний крок експорту.

Цільові формати: HTML

Такі файли можуть бути створені або в діалозі Експорту на кроці Відповідність таблиць, або вручну з використанням текстового редактора. При створенні файлів вручну майте на увазі, що вони повинні відповідати стандартам XML та містити (при потребі) маркер порядку байтів (BOM) на початку.

Приклад файлу відповідності таблиць:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<-- Source-to-Target table mappings for Orders database -->
<TableMappings>
  <Items>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>customer.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>customer.html</FileName>
        <TableTitle>Customers</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>customers</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>customer</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>1</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>order.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>order.html</FileName>
        <TableTitle>Orders</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>orders</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>order</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>2</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
    <TableMapping>
      <Source>
        <TableName>payment.dbf</TableName>
      </Source>
      <Target>
        <FileName>payment.html</FileName>
        <TableTitle>Payments</TableTitle>
        <HtmlDocTitle>payments</HtmlDocTitle>
        <HtmlTableId>payment</HtmlTableId>
        <HtmlStepNo>3</HtmlStepNo>
      </Target>
    </TableMapping>
  </Items>
</TableMappings>

Текстовий формат

Такі файли складаються з пар НазваТаблиціДжерела = НазваТаблиціАбоФайлуЦілі, одна відповідність на строчку. Рекомендується, щоб назви таблиць не містили знаку рівності. Строчки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті строчки.

Такі файли можуть мати будь-яке розширення, їх можна створювати у будь-якому текстовому редакторі. При створенні файлів майте на увазі, що вони повинні відповідати стандартам XML та містити (при потребі) маркер порядку байтів (BOM) на початку.

Приклад файлу відповідностей таблиць у текстовому форматі:

;Source-to-Target table mappings for Orders database
Customer=Customer.htm
Order=Order.htm
Payment=Payment.htm