Експорт та імпорт даних

Database Tour містить дуже швидкий та потужний інструмент експорту та міграції даних. Дані можна експортувати з будь-якого вікна Таблиця або SQL.

В Database Tour можна експортувати дані до:

  • Нової чи існуючої таблиці (таблиць) цієї ж бази даних.
  • Нової чи існуючої таблиці (таблиць) іншої бази даних будь-якого підтримуваного типу, наприклад, Access, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Firebird і т.д.
  • Файлу (файлів) типу текст, CSV, JSON, HTML, Excel (xls, xlsx), dBase (dbf), SYLK, RTF, XML, Word, скрипт SQL.
  • Файлу (файлів) власного формату на основі формули користувача.
  • Картинок та інших окремих файлів з полів BLOB.

Є цілий ряд налаштувань експорту, що дозволяє експортувати дані саме ті, що треба, і саме так, як треба. При експорті до HTML, XLSX і RTF можна добитися майже стовідсоткової подібності вигляду даних після експорту до їх початкового вигляду в Database Tour (включаючи малюнки та умовне форматування тексту).

При експорті до текстових файлів можливі наступні формати:
- таблиця з розділювачами полів;
- таблиця з полями фіксованої ширини.

Налаштування експорту до HTML

Процедура експорту може виконуватись також за допомогою файлу операцій або в режимі командного рядка, що дозволяє робити експорт з використанням Планувальника задач, без участі користувача, або в викликах з інших програм, у т.ч. з ваших власних.

Операцію експорту можна журналювати на детальному рівні, в т.ч. логувати помилкові записів. В поєднанні з опціями обробки помилок таке логування дає вам чудові можливості для тестування, керування та налагодження вашого процесу експорту. Формат журналів гнучко налаштовуваний. В режимі обробки командного рядка та файлів операцій доступний також лог верхнього рівня, де реєструються головні події експортної операції.

Імпорт працює подібно експорту, тільки навпаки (джерело та ціль міняються місцями).

Експорт до бази даних

На додачу до можливості експорту даних до ряду файлових форматів, також можна копіювати дані з однієї реляційної бази даних до іншої. Це може бути міграція Access-SQL Server, Interbase-Oracle, CSV-PostgreSQL або майже будь-яка інша комбінація баз даних.

Для деяких типів баз даних можливо експортування даних у швидкому пакетному режимі з можливістю керувати розміром пакетів даних.

Інша потужна опція експорту, Режим експорту, визначає експортні дії:

REPLACE+INSERTЦільова таблиця вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів до неї.
CREATE/REPLACEСтворюється пуста цільова таблиця відповідної структури; в разі існування цільова таблиця перезаписується.
APPENDЗаписи додаються до цільової таблиці, існуючі записи залишаються. Якщо цільова таблиця не існує, вона створюється.
EMPTY+INSERTПеред вставкою записів з цільової таблиці вилучаються всі записи. Якщо цільова таблиця не існує, вона створюється.
UPDATEЗаписи цільової таблиці, що співпадають з записами джерела, оновлюються записами джерела.
APPEND+UPDATEЗаписи цільового об'єкта, що співпадають з записами джерела, оновлюються записами джерела. Записи, відсутні в цільовому об'єкті, додаються до цільового об'єкта.
DELETEЗаписи цільової таблиці, що співпадають з записами джерела, вилучаються.

Налаштування експорту до бази даних (Oracle)

Експортування даних з PostgreSQL до Oracle

Налаштування міграції даних до SQL Server

Експорт кількох таблиць

Всього кількох кліків мишкою достатньо для експорту ряду виділених таблиць або вибраних запитів SQL за раз. По замовчанню груповий експорт таблиць відбувається по схемі "одна таблиця - один файл (таблиця)".

Експорт багатьох таблиць

Також можна експортувати виділені таблиці по схемі "багато таблиць - один файл (таблиця)".

Експорт багатьох таблиць до однієї таблиці

Експорт кількох таблиць до одного файлу

Замість експорту виділених таблиць можна експортувати дані із усіх відкритих вікон даних за раз. Це можуть бути вікна таблиць, вікна SQL з відкритими запитами SQL, і навіть вікна з планом SQL або статистикою джобів (наприклад, для баз даних Oracle або PostgreSQL).

Відповідність полів та таблиць

Ви маєте можливість вказати відповідність полів джерело-ціль перед експортом. Тут ви визначаєте, якому цільовому полю відповідає кожне вихідне поле. Для деяких форматів експорту можна задати додаткові параметри цільових полів. Можна навіть вказати окремий цільовий файл для кожного вихідного поля. Якщо ви вилучите певну відповідність зі списку, то відповідне поле не буде експортовано.

Якщо ви пропустите даний крок, програма будує відповідності автоматично.

Відповідність полів (з Access до Oracle)

Крім фізичних полів бази даних, також можна використовувати власні розрахункові поля (формули).

Для деяких форматів експорту (наприклад, Excel або HTML), можна додати вирази для підрахунку підсумків по колонкам.

Експорт обчислюваних полів

При конвертації з однієї бази даних до іншої цей інтерфейс дає додаткові переваги:

  • Для більшості типів баз даних цей інструмент може конвертувати типи колонок джерела до типів колонок цілі.
  • Можливість вказувати повну специфікацію колонок цілі, як це можна бачити з прикладу експорту з Access до Oracle на картинці.
  • Якщо цільова таблиця вже існує, показуються відповідні попередження для таблиці і для колонок.

При багатотабличному експорті можна використовувати відповідності таблиць. У відповідностях таблиць кожному вихідному набору даних (таблиці або запиту SQL) відповідає цільова таблиця. Кожна відповідність таблиць має вкладені відповідності полів: неявні (створюються автоматично програмою) або явні (створені користувачем).

Відповідності полів та таблиць можна зберігати до файлу та завантажувати з файлу.

Експорт картинок та BLOBів

Програма може автоматично визначати найбільш відомі типи малюнків (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) в полях BLOB бази даних джерела і експортувати їх, наприклад, до формату HTML, PDF або Excel. При цьому можна 'на льоту' конвертувати формат картинки.

Експорт картинок

Дані полів BLOB, CLOB та інших можна експортувати до окремих файлів, бінарних або текстових.

Експорт даних BLOB

Експорт картинок в HTML

Експорт до HTML з використанням шаблону

Використання шаблону HTML дозволяє продукувати вихідний результат в заздалегідь підготовану форму, тому цільовий файл HTML може застосовуватися напряму в фронтових системах без подальших налаштувань.

Експорт до HTML з використанням шаблона

Експорт з форматуванням

При експорті поточного набору даних до HTML, Excel (XLSX), PDF або RTF зберігається поточне форматування (шрифт та фон) табличних колонок.

Експорт з форматуванням

Експортування звітів

Експортування звітів баз даних до Excel або HTML дає вам абсолютно інші можливості. У звітах ви розробляєте унікальний вигляд даних, і потім експортуєте його майже один в один до форматів HTML або XLSX.

Експортування звіту до HTML

Діалог експорту

Діалог експорту дає можливість вказати потрібний формат експорту, а також ряд як загальних опцій експорту, так і специфічних опцій для вибраного формату.

Налаштування експорту можна зберегти до файлу та завантажити з файлу, і працювати з ними як шаблонами експорту. Це особливо корисно для повторного застосування складних задач експорту.

Діалог експорту

Імпорт даних

Програма дозволяє імпортувати дані у відкриту таблицю з іншої таблиці (яка може знаходитись в іншій базі даних і бути іншого формату) або з відкритого запиту SQL; при цьому доступно багато опцій імпорту.

Діалог імпорту

Експорт структури бази даних

Окрім інструментів експорту даних, Database Tour також містить кілька інструментів, які дозволяють експортувати структуру бази даних.

Наприклад, можна експортувати структуру до формату DBML або експортувати дерево структури до Excel або HTML.

Також зверніть увагу на інше знаряддя експорту баз даних: Exportizer Enterprise.