Використовуйте цей формат для експорту даних до dBase (dbf). Це двійковий формат. Експорт робиться движком Database Tour з безпосереднім доступом до файлу, тому є досить швидким.

Зауваження

  • При експорті полів типу BLOB до dBase версії 5 або вище, крім головного файлу .dbf, буде створено додатковий файл з такою ж назвою, але з роширенням .dbt, і якщо такий файл вже існує, то він буде перезаписаний.
  • При експорті в dBase версій 3 або 4 поля BLOB не експортуються. Спробуйте версію 5 або формат База даних.
  • Для експорту в формат dBase також можна застосовувати формат База даних; він використовує встановлений движок баз даних і тому може працювати дещо по-іншому. Рекомендується спробувати обидва варіанти і вибрати той, що підходить вам найкраще.

Ви можете експортувати дані до формату dBase або з інтерфейсу Database Tour, або з командного рядка.

При експортуванні з інтерфейсу перемкніться на закладку dBase (DBF) діалогу Експорт. Якщо ця закладка не видима, клікніть кнопку Вибрані формати експорту у правому верхньому кутку вікна і впевніться, що відповідний формат вибрано.

Експортування даних до формату dBase

Специфічні для даного формату опції

Файл - при експорті даних з однієї таблиці або запиту SQL вкажіть назву файлу, до якого експортувати дані.
Тека - при експорті даних групи таблиць (багатотабличний експорт) вкажіть теку, до якої будуть експортуватися дані. Кожна таблиця буде експортуватися до окремого файлу вказаної теки; назви файлів можна вказати в налаштуваннях відповідності таблиць.

Версія (рівень) - вкажіть версію dBase (рівень dBase) для цілі; можливі значення: 3, 4 або 5 (версія 5 дозволяє експортувати дані BLOB)
Кодування - вкажіть мовний драйвер dBase (тільки для dBase IV та dBase V)

Обрізати кінцеві пробіли - вкажіть, чи обрізати кінцеві пробіли та керуючі символи при експорті. Має значення лише для даних з полів типу varchar або char. Використання цієї опції дозволяє вилучити непотрібні дані і таким чином зменшити об'єм експортованих даних, покращити вигляд для деяких форматів призначення і т.д.

Режим експорту

Вкажіть режим експорту:

REPLACE+INSERT

Цільовий об'єкт вилучається (якщо існує), потім створюється заново і виконується вставка записів в нього.

CREATE_OR_REPLACE

Створюється пустий цільовий об'єкт відповідної структури; в разі існування цільовий об'єкт перезаписується.

Зауваження: Для багатотабличного експорту значення може бути перевизначено для кожної окремої таблиці у відповідностях таблиць.

Діапазон записів

Вкажіть діапазон записів для експорту:

Вся таблиця - експортуються всі записи
Лише вибрані записи - експортуються лише вибрані записи. Для вибору записів клацніть відповідну кнопку і виділіть потрібні записи за допомогою клавіш-стрілок, Shift та Ctrl.
Від поточного запису до останнього - експортуються всі записи від поточного до останнього.

Обмежити кількість записів до - вкажіть максимальну кількість записів для експорту. Якщо не вказано або менше 1, всі записи із вказаного діапазону записів будуть експортовані. Якщо потрібно просто створити файл (таблицю) без даних, використовуйте відповідний Режим експорту.

Діпазон колонок

Вкажіть діапазон колонок для експорту:

Всі колонки - експортуються всі колонки (включаючи колонки, що були тимчасово сховані користувачем).
Лише вибрані колонки - експортується лише вибрана (поточна) колонка.
Видимі колонки - експортуються лише видимі колонки.

Інші опції

Попереджувати про перезапис або вилучення - вкажіть, чи видавати попередження користувачу перед перезаписом наявного цільового об'єкту для режимів експорту REPLACE+INSERT та CREATE_OR_REPLACE.

Див. також

Формат експорту База даних

Параметри запуску Database Tour

Відповідності таблиць і полів